• Kezdőlap
 • Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása és Nappali Melegedő

Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása és Nappali Melegedő

 
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET
8300 Tapolca, Nagyköz utca 1 -3.
Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása
8300 Tapolca, Arany János utca 11.

 

HAJLÉKTALAN SZEMÉLYEK ÁTMENETI SZÁLLÁSA
ÉS NAPPALI MELEGEDŐElérhetőségeink:

Telephely megnevezése: Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása és Nappali Melegedő

Telephely címe: 8300 Tapolca, Arany J. u. 16.

Vezető szociális és mentálhigiénés munkatárs: Magvas Zoltán

Telefonszáma: 87/411- 004; 06-30/244-9232

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

ppppppppppppppppp

 

 

ÁBRA AZ INTEGRÁLT HAJLÉKTALANELLÁTÁSRÓL TAPOLCÁN

 

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzA Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet keretein belül 1992 óta működik hajléktalan személyek átmeneti szállása, így sokrétű tapasztalattal rendelkezünk. 2015- től, a téli időszakban a megnövekedett igény miatt szükségessé vált az időszakos férőhelybővítés. 2016-ban tovább bővítettük a hajléktalanellátás szolgáltatásait a nappali melegedő megnyitásával. A három részleg szoros együttműködésben, egymásra épülve valósítja meg a szakmai munkát, ezzel komplexebbé téve a hajléktalanellátást a térségben.

Célunk a hajléktalan emberek társadalmi reintegrációjának segítése, társadalmi aktivitásuk növelése, életvezetési képességeik javítása, komplex szociális szolgáltatásokkal a hatékonyság javítása.

A szociális munka eszközeivel és módszereivel segítjük a hajléktalanságból történő kilépést és/vagy egyéni szükségleteiknek megfelelő más szociális ellátás igénybevételét. Tesszük mindezt a közös célok kitűzésével, főként az aktivitás-megőrzéssel, a kapcsolati rendszer felépítésével vagy helyreállításával, addikcióval kapcsolatos problémákban való segítségnyújtással, foglalkoztatási rehabilitációval, előtakarékossággal. A célok elérése a személyes esetkezelés és életút feldolgozáson keresztül valósítható meg, valamint a közösségi szociális munka, a szállón kívüli közösségi aktivitások és közös kulturális- szabadidős programok szervezése által.

A reszocializáción belül a hajléktalanság, illetve a személyiség minden aspektusára igyekszik hangsúlyt fektetni. A szolgáltatások felölelik a fizikai, a szellemi és a szociális szintet egyaránt. Segítségnyújtás a hajléktalan személy életvitelére, a szociális ellátások elérésére irányul. Különösen fontos, hogy a személyes segítségnyújtás keretében elérje, és igénybe vegye a hajléktalan személy a településen működő szociális alapszolgáltatásokat, integráljuk az átmeneti szállóra a nappali melegedőben részesülőket. Tájékoztatást kapjon a bentlakásos intézmények működéséről, igénybevételi lehetőségéről.

Fontos feladat az ügyintézési szolgáltatásokhoz, egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés segítése, életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés, munkavállalás segítése.

Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy minden rászoruló személy ismerje meg a tapolcai hajléktalanellátás működését. Azok igénybevételét és működési rendjét csak olyan feltételekhez kötjük, ami egy hajléktalan személynek is teljesíthető, hogy ezzel is ösztönözzük az igénybevételt. Az intézményben dolgozó szociális munkások elfogadással, megértéssel fordulnak minden segítséget kérő személy felé, hogy megnyerjék bizalmukat. Erre a kölcsönös bizalomra építjük, hogy a hajléktalan elfogadja és használja a szolgáltatásokat.

 

Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása 

 

Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása

Sztv. 84. § (2) Értelmében a hajléktalan személyek átmeneti szállása azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra.

Időszakos Férőhelybővítés

Az SZCSM rendelet 107/A. § (1) értelmében a hajléktalanok átmeneti szállását működtető fenntartó fontos feladata, a közterületen vagy lakhatásra alkalmatlan helyiségben életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan személyek ellátása, a közvetlen életveszély elhárítása. Ezért a fenntartó a téli időszakban (november 1-je és április 30-a között) 5 fő időszakos férőhelyet biztosít a már működő intézmény épületében. Az évek tapasztalatai alapján a krízis időszakban megnövekedett igény jelentkezik az átmeneti szálláshelyek szükségességére, az egyébként utcai életre berendezkedett hajléktalan személyek körében. Ennek oka elsősorban az életveszély elkerülése a téli időjárás viszontagságai miatt. A bővítés az időszakot megelőző férőhelyeket igénybevevők ellátását nem zavarja.

Feladatunk a hajléktalan személy szociális biztonságának elősegítése, közvetlen veszély elhárítása, szocializáció elősegítése. Ezen feladatok alapján a szálló biztosítja az éjszakai pihenésre, személyi tisztálkodásra, ételmelegítésre, ill. főzésre, valamint a közösségi együttlétre szolgáló helyiségeket. Az intézmény biztosítja még a lakók részére az ágyneműt, a tisztálkodáshoz nemenként 2-2 zuhanyzót, és a szükséges textíliát, valamint a személyes ruházatuk tisztántartásához szükséges feltételeket.


A Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállásának engedélyezett férőhelyszáma 36 fő (8 női és 28 férfi), az alábbi bontásban

őőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőNői részleg: 

 • 2 darab 4 ágyas szoba


Férfi részleg:

 • 1 darab 2 ágyas szoba
 • 3 darab 6 ágyas szoba
 • 1 darab 8 ágyas szoba


Az engedélyezett időszakos férőhelyek száma 5 fő.

 • 1 darab közösségi helyiség 5 krízis férőhely


Az időszakos férőhelyszám-bővítés az intézmény közösségi helyiségében valósul meg, ahol lámpaoltás után a közösségi élet megszűnik, így a krízis időszakban az hálószobaként funkcionál. Ebben a helyiségben 5 fő elhelyezését biztosítjuk.
Az intézmény a berendezési tárgyai könnyen tisztíthatók, illetve fertőtleníthetők, kényelmesek.

A Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása az év minden napján 0 – 24 óráig áll nyitva az igénybevevők részére.

Az Időszakos Férőhelybővítés 2020.-ig minden év november 1. – április 30.-ig, 0 – 24 óráig áll nyitva az igénybevevők részére.

Az intézmény életét házirend szabályozza, melyet az intézet valamennyi lakója köteles betartani.

Az átmeneti szálló igénybe vétele 1 hónapig ingyenes, majd ezt követően az ellátottak jövedelmi viszonyuktól függően napi térítési díjat fizetnek. A térítési díj mértékét a Tapolca Város Önkormányzatának ez irányú rendelete szabályozza. A felvételt nyert hajléktalan személyeknek az elhelyezést követően 24 órán belül orvosi vizsgálaton kell részt venniük.

Az átmeneti szállón folyamatosan eltölthető idő 1 év, mely indokolt esetben további 1 évvel meghosszabbítható.

Az igénybevevőnek:

 • Rendelkeznie kell érvényes tüdőszűrő igazolással, illetve a jelentkezési lappal orvosnál vizsgálaton kell megjelennie.
 • Az intézmény házirendjét meg kell ismernie, és azt el kell fogadnia.
 • Nyilatkozni kell a jövedelméről.


Az átmeneti szállón csak azok a személyek helyezhetők el, akik:

 • a felvétel feltételeinek megfelelnek,
 • önálló életvitelre képesek,
 • fertőző betegségben nem szenvednek,
 • nem állnak kizárólagos gondnokság alatt.


Az intézmény munkája a szociális ellátás területén működő társszolgálatokkal több ponton kapcsolódik össze, és valamennyi társszolgálattal kiemelkedően jó a kapcsolat.

A szálló rendszeres kapcsolatot tart a szállót igénybe venni nem akaró, utcai életre berendezkedett hajléktalanokkal is. Részükre fürdési-mosási lehetőséget, egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférést, és információt a szociális szolgáltatások elérésére biztosítanak.

 

MUNKATÁRSAK

 

Magvas Zoltán 1

Magvas Zoltán vezető szociális munkatárs

(szociálpedagógus, egészségfejlesztő mentálhigiénikus)

 

Varga Nikoletta 1

Varga Nikoletta szociális munkatárs

(szociálpedagógus)

 

Pomozi Éva 1

Pomozi Éva szociális munkatárs

(szociálpedagógus)

 

Slenner István 1

Slenner István szociális segítő

(szociális asszisztens)


Pilter Balázs 1

Pilter Balázs szociális segítő

(szociális asszisztens)

 

 

Nappali Melegedő

 

A nappali ellátás a hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. A melegedő szolgáltatásait a lakással, lakhatási lehetőséggel rendelkező, de rossz körülmények között élő (komfort nélküli lakás, alacsony jövedelem stb.) emberek részére is biztosítjuk. Ezáltal a nappali melegedő feladata és indokoltsága, hogy a napközben utcán, nem lakás célú helyiségekben, illetve komfort nélküli lakásokban tartózkodó, önellátásra részben vagy teljes mértékben képes személyek nappali ellátását biztosítsa. A nappali melegedő az alapvető emberi szükségleteket, igényeket kielégíti. A melegedő elsődleges célja, hogy étkezésre, ételmelegítésre, alapszintű higiénés szükségletek kielégítésére (tisztálkodás, mosás) és hideg időben fűtött helyiségben melegedésre, pihenésre lehetőséget biztosítson, védelmet nyújtson az időjárás viszontagságai ellen. Célunk az utcai életmódból eredő veszélyek megelőzése, annak elhárítása és csökkentése, valamint a szolgáltatást igénybe vevők emberi méltóságának megtartása, önellátásuk és társadalmi integrációjuk érdekében.


A Nappali Melegedő hétfőtől péntekig, munkanapokon, napi 8 órát tart nyitva. Nyitvatartási ideje: 8 - 16 óráig.

A Nappali Melegedő engedélyezett férőhelyeinek száma 36 fő.

Az intézmény a feladatait úgy végzi, hogy az ellátást igénybe vevők számára biztosítsa az őket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartását, különösen

 • az élethez, az emberi méltósághoz,

 • a testi épséghez,

 • a testi és lelki egészséghez való jogot.


Lehetőséget biztosít

 • a személyi tisztálkodásra,

 • az étel melegítésére,

 • a betegek elkülönítésére,

 • a közösségi együttlétre szolgáló helyiség igénybevételére.


Továbbá biztosítjuk az ellátottjaink részére a

 • tisztálkodáshoz szükséges textíliát,

 • személyes ruházatának tisztításához szükséges feltételeket,

 • személyes használati tárgyainak biztonságos megőrzését,

 • elsősegélyhez szükséges felszerelést.


Nappali Melegedő további szolgáltatásai

Az 1/2000. (I. 07.) SzCsM rendeletben 103. §-ában meghatározott szolgáltatásokat az intézmény térítésmentesen biztosítja.
A nappali melegedő igénybevett szolgáltatásairól az 1/2000. (I. 07.) SzCsM rendelet 11. számú melléklete szerinti nyilvántartást napi szinten vezetjük.

 • Pihenési lehetőség: két kinyitható kanapé áll rendelkezésre a napközbeni pihenés biztosítására.

 • Étel melegítésére, tálalására, elfogyasztására.

 • Egy adag meleg étel biztosítása igény szerint. Az intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 65/F. §.-a, valamint Tapolca Város Önkormányzata Képviselő- testületének 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról alapján igény szerint megszervezi az étkeztetést a Nappali Melegedőt igénybe vevő személyek számára. Az intézmény az igénybe vevő részére az étkeztetést éthordókban helyszínre szállítással biztosítja a Nappali Melegedőben, biztosítva az étel elfogyasztásához szükséges feltételeket (kézmosás, evőeszközök, étkészlet). Az étkeztetés napi egyszeri meleg étel- ebéd- biztosítását tartalmazza, munkanapokon, melyet a helyi közétkeztetést biztosító szervezettel együttműködve bonyolítunk le. A közétkeztető cég éthordóban a telephelyre szállítja az ételt, amit a nappali melegedőben tartózkodók helyben, az intézmény által biztosított evőeszközökkel, étkészletben elfogyaszthatnak. Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára az ellátást igénybe vevő részére diétás étkeztetést tudunk biztosítani. Az étkeztetés keretében biztosított élelmiszer nyersanyagok energia- és tápanyagtartalmának alsó értékeit a vendéglátó termékek előállításának feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelet (a továbbiakban: Vr.) melléklete tartalmazza.

 

 

MUNKATÁRSAK
 

A Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása, illetve Időszakos Férőhelybővítés és Nappali Melegedő vezetői és mentálhigiénés feladatait egy fő vezető szociális és mentálhigiénés munkatárs látja el, végzettségét tekintve szakvizsgázott szociálpedagógus és egészségfejlesztő mentálhigiénikus.

Nappali Melegedőben egy fő szociális segítő dolgozik, végzettségét tekintve szociális gondozó és ápoló. Szociális segítést hétfőtől péntekig 08:00 – 16:00 között végez.

Az engedélyes állományban dolgozó szociális szakemberek egymást segítve koordinálják a szakmai munkát.

 

Ughy Beáta 1

Ughy Beáta szociális segítő

(szociális gondozó és ápoló)

 


ELSŐDLEGES KÖZÖS CÉLOK

 

 • Hideg elleni védelem:

Gáz központi fűtéssel, folyamatos meleg víz, valamint villamos energia ellátással rendelkezik az intézmény.

 • Személyi tisztálkodás, higiéné:

Nemenkénti fürdőhelyiség, szappan, sampon, törülköző, hajszárító, szükség esetén egyszer használatos borotva, borotvahab, WC papír biztosítása megoldott. Az intézmény szükség esetén segítséget nyújt a ruházat pótlásában, adományruhák biztosítása.

 • Ruházat mosása:

Mosópor, automata és keverőtárcsás mosógép, centrifuga, ruhaszárítók biztosítottak az intézményben.

 • Közösségi együttlét lehetősége:

A szabadidő kulturált eltöltéséhez színes TV, DVD lejátszó, könyvek, kártya, sakk állnak az ellátást igénybe vevők részére. Igény esetén postacímet biztosítunk, meghatalmazás alapján a küldemények átvételéről és átadásáról gondoskodunk. A berendezés (székek, asztalok) könnyen tisztíthatók. Számítógép és internet használati lehetőséget is biztosítunk.

 • Étel melegítése, étkezési lehetőség biztosítása:

 Felszerelt konyha áll rendelkezésre, melyben, mikrohullámú sütő, kávéfőző, villanytűzhely és az evőeszközök is biztosítottak. Megoldott az étel hűtőszekrényben történő tárolása is (névvel ellátott dobozban).

 • Szociális, munka:

Ingyenes telefonhasználati lehetőség biztosítása hivatalos ügyintézéshez, munkahelykereséshez, egyéb, indokolt esetben, információs szolgáltatás, képviselet biztosított. A szociális munka körébe tartozik különösen a szociális információkkal való ellátás, a hajléktalan személyek jogosultságára vonatkozó tanácsadás, az egészségmegőrzést szolgáló felvilágosítás. Ellátásunkban hajléktalan embereket segítő komplex programot valósítunk meg. A hajléktalan személyek szükségleteik és együttműködési készségük, motivációik mentén érhetnek el szolgáltatásokat. Társadalmi aktivitásuk növelésével, életvezetési képességeik javításával a tartós lakhatási megoldáshoz jutás és a munkaerő-piacra történő visszatérés esélye teremtődik meg. Segítséget adunk személyes ügyek intézéséhez pénzbeli, természetbeli és személyes szolgáltatást nyújtó szociális ellátásokhoz való hozzájutás elősegítésben, a hivatalos ügyek intézésének segítésében, lakhatási helyzet megoldásának keresésében (tartós intézményi elhelyezés). Életvitelre vonatkozó tanácsadást nyújtunk (higiénia, kommunikáció, pénzbeosztás). Önálló lakhatás szerzéséhez vagy megtartásához adunk tanácsot, felvilágosítást. Szükség esetén egészségügyi alap-, illetve szakellátáshoz, jogi, pszichológiai tanácsadáshoz való hozzájutás megszervezésében is segítséget nyújtunk. Szociális csoportmunkát, közösségi szociális munkát végzünk. Kiemelten fontos a foglalkoztatási státusz, a munkaerő-piaci helyzet javítása, stabilizálása.

 • Mentálhigiénés ellátás:

Az intézmény feladatkörében gondoskodik az ellátást igénybe vevő mentálhigiénés ellátásáról.

Ennek keretében biztosítja:

 • heti 4 órában egyéni mentálhigiénés tevékenysége
 • az intézményből történő továbblépéshez nyújtott személyre szabott segítséget,
 • az intézményen belüli közösségi élet szervezését,
 • a családi és társadalmi kapcsolatok ápolásának segítését,
 • személyes problémák átgondolását, krízishelyzetek megbeszélését,
 • addikciók kezelését,
 • problémamegoldó és konfliktuskezelő készségek fejlesztését,
 • életvezetési nehézségek megoldásában való támogatást.
 • Elsősegély biztosítása:

Az intézmény biztosítja az ellátást igénybe vevők számára az elsősegélyt. Ennek keretében gondoskodik a megfelelő tárgyi és személyi feltételekről az alábbiak alapján:

 • betegek elkülönítésére szolgáló helyiségről,
 • elsősegély dobozról (melyben megtalálható: gézlap, fertőtlenítőszer, gumikesztyű, steril kötszer, háromszögletű kendő, sebtapasz, olló stb.).
 • A területileg illetékes háziorvos az alapellátás keretein belül ellátja a hozzá forduló hajléktalan személyeket.
 • Heti rendszerességgel, 2 órában (hétfőnként 9:00 – 11:00) a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület- Befogadás Házával kötött együttműködési megállapodás keretében Mozgó orvosi szolgálat biztosít ellátást.
 • Minden dolgozó rendelkezik az elsősegélynyújtáshoz szükséges tanfolyammal.
 • A rendeletben meghatározottakon túlmenően a betegek elkülönítésére szolgáló helyiség, az időszakos férőhelyeken elhelyezett személyek részére és a nappali melegedőt igénybe vevők részére is biztosított.