Étkeztetés

Az étkeztetés keretében a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet gondoskodik azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

Kik vehetik igénybe az étkeztetés?
 • Életkora miatt rászoruló az a személy, aki 65. életévét betöltötte.
 • Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése miatt önmaga ellátásáról – részben vagy teljesen – nem tud gondoskodni, illetve azt a személyt is, aki házi segítségnyújtásban részesül.
 • Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fogyatékossági támogatásban részesül.
 • Pszichiátriai betegsége, vagy szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes.
 • Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan személyek átmeneti szállása.
Hogyan igényelhető az étkeztetés?
A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást az igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. Igénylésekor be kell nyújtani a 9/1999. (XI. 24.) SZCsM rendelet 1. számú mellékletének I. és II. része szerinti orvosi igazolást és jövedelem nyilatkozatott valamint a rászorultságot igazoló dokumentumokat. Ezt követően az igénylő illetve törvényes képviselője a szociális rászorultságot igazolva megállapodást köt az Intézménnyel a napi egyszeri étkeztetés biztosításáról.   

Milyen dokumentumokkal szükségesek a jogosultság megállapításához?
 • Életkor igazolása esetében a személyi igazolvány.
 • Egészségi állapot, pszichiátriai vagy szenvedélybetegség esetében a háziorvos, kezelőorvos, szakorvos igazolása.
 • Fogyatékosság miatt rászorulók esetében a fogyatékossági támogatásról, vagy az emelt összegű családi pótlékról szóló határozat.
 • Hajléktalanság miatt rászorulók esetében a lakcímkártya vagy a hajléktalan szálló igazolása.
Kell fizetni az étkeztetésért?
A törvényben előírt napi egyszeri étkeztetést térítési díj ellenében biztosítja Tapolca Város Önkormányzata.

Hogyan biztosítjuk az étkeztetést?
 • Az intézmény az igénybe vevő részére az étkeztetést az alábbi módokon nyújtja:
 • helyben étkezéssel (Idősek Klubja ebédlőjében),
 • elvitellel, mely történhet Tapolcai Diák- és Közétkeztető Szolgáltató Kft. főzőhelyéről a Stadion u.16., Kazinczy tér 4., Tapolca, Diszel, Templom tér 3., illetve a Szent I. u. 12.  szám alatti kiosztó helyről,
 • lakásra szállítással.

Hol igényelhető az étkeztetés?
Az étkeztetést a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Központi Irodájában igényelheti.
Cím: 8300 Tapolca, Nagyköz utca 1-3.
Telefonszám: 87/414-485, 30/563 5927
E- mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kik segítenek Önnek?
Némethné Nagy Katalin                   
Ekbauer Judit

Itt talál meg minket!
  • Címünk

   Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
   8300 Tapolca, Nagyköz u.1-3.

   Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

   Tel.: 87/414 485, 30/560 1430