Idősek nappali ellátása

Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
Idősek Nappali Ellátása

8300 Tapolca, Szent István u. 12. szám alatt működik
Telefon: 87/730- 092
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Munkatársak:

Szabó Ágota nappali ellátás – vezető          

Gyalog Ágnes - szociális gondozó   


Szolgáltatásaink

Az Idősek Nappali Ellátása, mint nappali ellátást nyújtó intézmény a saját otthonukban élők részére biztosít olyan környezetet, ahol az ellátást igénybe vevők jól érezhetik magukat, társas kapcsolataikat bővíthetik, építhetik, bekapcsolódhatnak tevékenységekbe, programokba, s mindezt úgy, hogy az a napi életritmusuknak megfelelő legyen.

Azok az ellátási területen élő tizennyolcadik életévüket betöltött személyek vehetik igénybe a szolgáltatást, akik önmaguk ellátására részben képesek, de egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szorulnak. Számukra segítséget nyújtunk életvitelük fenntartásában, egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.

Az idősek nappali ellátását igénybe vevők számára lehetőséget biztosítunk, igény szerint a napi egyszeri étkeztetésre (meleg ebéd elfogyasztására), továbbá pihenésre, közösségi együttlétre, személyi tisztálkodásra és a személyes ruházat tisztítására. Helyet adunk a közösségi szervezésű programoknak, biztosítjuk, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.

Nagyon hasznos szolgáltatás, az aktívabb idősek számára, akiknek az önálló közlekedés nem okoz nehézséget. Igénybevétele által megakadályozható az idős ember elmagányosodása, elszigetelődése.     

3

Klub nyitvatartási ideje: 7.30 – 15.30-ig

Az Idősek Nappali Ellátása szolgáltatásait a nyitvatartási idő alatt a klubtagok bármikor igénybe vehetik.
Feltétel, hogy az igénylő egyedül vagy kísérettel be tudjon járni az intézménybe, alkalmas legyen a társas kapcsolatokra, és fertőző betegséget kizáró orvosi igazolással rendelkezzen.
A HÁZIREND ismerete és betartása minden klubot látogatóra  nézve kötelező.

A klubunk által nyújtott szolgáltatások, szervezett programok

 • étkeztetés,
 • mosási, fürdési lehetőség,
 • szellemi-kulturális foglalkoztatás – könyv, újság biztosítása, igény szerint színház, múzeumlátogatás, zenedélután szervezése,
 • szabadidő hasznos eltöltéséhez - TV, video, DVD, társasjátékok, kártya, sakk biztosítása,
 • foglalkoztatás: „munkaterápia” és kreatív foglakozások könnyen elsajátítható, az egyén képességeinek megfelelő tevékenységek, melyek napi rendszerességgel, védett és gyógyító körülmények között zajlanak,
 • kirándulások, üdülések szervezése önköltségi áron – kísérőről az intézmény gondoskodik,
 • egészséges életmóddal kapcsolatos felvilágosító előadások,
 • torna, szobakerékpár,
 • névnapok, kerek születésnapi évfordulók ünneplése,
 • ünnepek megtartása, hagyományok őrzése (pl: tojásfestés, adventi koszorú készítése), farsang, locsolóbál,
 • önszerveződő csoport igény szerint– versmondás,
 • kórházba vagy idősek otthonába került klubtagok látogatása,
 • elhunyt klubtagok temetésén való részvétel.
Egészségügyi ellátás:
 • Rendszeres állapotfigyelés
 • Vérnyomásmérés
 • Testi higiénés gondozás
A klubban a személyi térítési díj mellett eseti térítési díj kérhető külön jogszabály szerinti alapfeladatok körében nem tartozó szociális szolgáltatásokért, valamint az intézmény által szervezett szabadidős programokért.
Az eseti térítési díj fizetésének esetei:
 • kirándulás
 • üdülés
 • kerti partik
 • klub délután alkalmával zenész
Szolgáltatásaink igénybevételének módja
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások - s így az idősek nappali ellátása is, mint alapszolgáltatás - igénybevétele önkéntes, írásbeli kérelemre történik. A szolgáltatási igény jelzésére bárki jogosult. A szociális ellátásokat szóban vagy írásban kell kérelmezni.

Az idősek nappali ellátásának igénybevételéhez egy, az intézményünk által készített kérelem nyomtatvány kitöltése szükséges. A kérelemhez tartozik a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet (továbbiakban: 9/1999. SZCSM rendelet) 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolás, az 1. számú melléklet    II.    része   szerinti   jövedelemnyilatkozat,   valamint    a   szükséges   igazolások, nyilatkozatok, esetleg zárójelentések.

Amennyiben valaki étkezést szeretne igénybe venni, szintén szükséges egy, az intézményünk által készített kérelem nyomtatvány kitöltése, melyhez hozzá tartozik a 9/1999. SZCSM rendelet I. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozat. A kérelmet szintén a szükséges mellékletekkel kell ellátni. Az étkezésre irányuló kérelemnél a diétás étkezés igényét az Idősek Nappali Ellátásába történő felvétel esetén a vezetőnél kell benyújtani.
Pszichiátriai betegek esetében szakorvosi véleményt csatolni a nyilatkozathoz.  Szenvedélybetegek esetében feltétel az absztinencia.

Az ellátások keretében nyújtott személyes gondoskodást elsősorban az ellátást igénybe vevő lakóhelyéhez legközelebb eső intézményből kell biztosítani, Tapolca Város és közigazgatási területét látjuk el.

Forduljon hozzánk bizalommal szolgáltatásainkkal kapcsolatban.
Családias klubunk várja a csatlakozni vágyókat. Kedves személyzet gondoskodik arról, hogy Ön jól érezze magát. Születésnapok megünneplése és egyéb programok várják.
Legyen klubtag és meglátja mennyivel jobb lesz a közérzete, ha nem lesz magányos, és egy kellemes társaságban töltheti szabadidejét.

Kapcsolódó jogszabályok

1993. évi III. törvény 65/F.§-a,
1/2000. (I. 7. ) SzCsM rendelet 74-84/A. §-ai,
9/1999. (XI.24.) számú SzCsM rendelet
Itt talál meg minket!
  • Címünk

   Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
   Idősek nappali ellátása

   8300 Tapolca, Szent István u. 12.

   Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

   Tel.: 87/730- 092