• Kezdőlap
  • Pszichiátriai – és Szenvedélybetegek Nappali Ellátása
 
Pszichiátriai – és Szenvedélybetegek Nappali EllátásaElérhetőségeink:
Telephely címe: 8300 Tapolca, Ady Endre utca 22.
Vezető mentálhigiénés munkatárs: Magvas Zoltán
Telefonszáma: 06-30/244-9232;
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

MUNKATÁRSAK


Magvas Zoltán vezető szociális és mentálhigiénés munkatárs
(szakvizsgázott szociálpedagógus; egészségfejlesztő mentálhigiénikus, mentálhigiénés közösség és kapcsolatépítő szakember).

Szennyainé Kovács Veronika terápiás munkatárs
(addiktológiai szociális segítő)

Györkös Vivien terápiás munkatárs
(viselkedéselemző, pszichológus)

Nagy Szilvia terápiás munkatárs
(gyógypedagógus; mentálhigiénikus)

Bogdán Viktória takarító (nap 4 órában)


A nappali ellátás a kliensek öntevékenységére, önsegítésére épülve biztosítja szociális, egészségi, és mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust, közösségi együttlétet, igényeik és szükségleteik alapján kulturális, szabadidős tájékoztató, képzési, átképzési, állásközvetítői, lakossági és családi programok találkozók szervezését, lebonyolítását.
A nappali intézmény programjai nyitottak, az intézményi ellátást igénybe nem vevő személy számára is hozzáférhetőek.
Az intézményben dolgozó szociális munkás révén szükség szerint kapcsolatot kell tartani az ellátott kezelőorvosával, vagy az egészségügyi gondozást végző szakemberrel, továbbá a hozzátartozókkal, valamint olyan személyekkel, akik fontos szerepet játszanak az ellátott életében.
Fontos, hogy a hozzánk forduló kliensek mindennapi életükben komplex, szakszerű segítséget kapjanak és ezáltal személyes céljaikat megvalósíthassák. Legfontosabb, a kliens életminőségének javítása, amely magába foglalja a fizikai, pszichés állapotát, függetlenségének fokát, társadalmi kapcsolatait, személyes hitét, valamint a környezet lényeges jelenségeihez fűződő szubjektív viszonyát.
Az intézmény célja, hogy a szolgáltatás egyéni szükségletekre alapozott legyen, hosszabb
távú ellátásokat kínáljon. A szolgáltatások biztosítása során alapvető szakmai kritérium, hogy
a gondozottat a szakember a saját sorsa feletti felelősségtudatának a kiépítésében támogassa.
Cél az ismeretek átadása, az önértékelés erősítése, a magatartás és a kapcsolatok
megváltoztatása, az erőforrások feltárása. Fontos, hogy a szolgáltatásaink a gondozottak
széles köre számára elérhetőek legyenek, és mind közösségben, mind a
szenvedélybetegségből, mind a pszichiátriai betegségből adódó egyéni problémákra segítséget tudjon az intézmény nyújtani.
Pszichiátriai és szenvedélybetegség esetén a család betegségéről is beszélünk, minden családtag érintett, ezért az ő gondozásuk is fontos szakmai iránya a nappali ellátásnak.
A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő, szenvedélybetegek esetén tizennyolcadik, szenvedélybetegek esetén tizenhatodik életévüket betöltött, egészségi állapotuk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, akik fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényelnek.
Szenvedély és pszichiátriai betegek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak - ide nem értve az idős személyeket - napközbeni étkeztetését.

Nyitvatartás

Ábra 2

Szenvedélybetegek Nappali Ellátásának engedélyezett férőhelyszáma 20 fő.
A nappali ellátás olyan otthon közeli ellátási forma, ahol a szenvedélybetegség különböző szakaszaiban lévő, adott intézményben más – más motiváltságú, személyes bevonódás mértékét tekintve eltérő helyzetben lévő addiktív problémával küzdő személyek szociális ellátása történik.
Azokat a személyeket látjuk el:
• akiket szenvedélybetegségük miatt korábban fekvőbeteg-gyógyintézetben kezeltek, illetve rehabilitációs intézményben gondoztak
• akik, az absztinencia fenntartásában kérnek segítséget,
• akiknél az addiktív probléma már megjelent, de még nem kerestek fel egészségügyi szakellátást
• akik még aktív szerhasználók, viselkedési addikcióban szenvednek
• akik tüneteket mutatnak, de addiktológiai kezelés alatt nem állnak, illetve addikciós probléma kialakulása szempontjából veszélyeztetettek,
• akik a szenvedélybetegek hozzátartozói, velük kapcsolatban álló személyek, közvetlen és közvetett környezetükbe tartoznak

Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátásának engedélyezett férőhelyeinek száma 20 fő.
A 18. életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek. A pszichiátriai betegek mellett szolgáltatást nyújtunk – promóció és elsődleges prevenció céljával – mentálisan sérült célcsoportok és hozzátartozóik számára egyaránt.
Az ellátást igénylők szociális helyzete várhatóan nagyon rossz, a társadalom peremére szorultak, társas kapcsolataik nagyon szegényesek. Családi kapcsolataik,
rossz mentális állapotuk miatt részben vagy teljesen megromlottak, konfliktusokkal terheltek. Többségük munkaviszonnyal nem rendelkezik vagy rokkantnyugdíjas, emiatt anyagi helyzetük rossz. Életvezetési problémáik és társuló más betegségek és problémák miatt helyzetükre megoldást találni önállóan képtelenek. Sokan közülük több pszichiátriai kezelésen estek át. A pszichiátriai betegségek gyakran együtt járnak a képességek átmeneti vagy tartós csökkenésével, az életminőség romlásával. Funkcionális zavarral, amely a mindennapos feladatok megoldásának problémáját jelenti. A pszichiátriai betegek körében magasabb a halálozási arány, öngyilkosság, illetve annak kísérlete.

Legfőbb munkamódszerek a nappali ellátásban:
A nappali ellátásban dolgozik pszichológus, egészségfejlesztő mentálhigiénikus, addiktológiai szociális segítő, sportoktató, mentálhigiénés közösség és kapcsolatépítő tanácsadói kompetencia alapján az alábbiak valósulnak meg:
• életvezetési tanácsadás
• életvitelre vonatkozó tanácsadás
• tanácsadás szociális szolgáltatásokhoz, és támogatásokhoz való hozzájutásról
• tanácsadás egészségügyi ellátással kapcsolatban
• testi – lelki egészségfejlesztési tanácsadás
• egészséges életmód tanácsadás
• pszichológiai tanácsadás
• munkavállalással kapcsolatos tanácsadás
• közüzemi ügyintézéssel kapcsolatos tanácsadás
• személyes okmányokkal kapcsolatos tanácsadás
• tanácsadás társadalombiztosítási és nyugellátással kapcsolatos ügyintézésről
• pénzintézeti, számlavezetési tanácsadás
• agresszió és konfliktuskezelés

Az esetkezelés fontos célja, hogy létrehozza, kialakítsa az egyének – családok – csoportok – környezete környezete között a lehető legjobb alkalmazkodást. Tevékenységei:
• Probléma feltárása, cél és beavatkozási pontok meghatározása: interjú, állapot/életvitel felmérés, dokumentálás, egyéni konzultáció.
• Hivatalos ügyek intézésének segítése.
• Egyéni esetkezelés, támogató funkciók biztosítása: motiválás, kríziskezelés, telefonos, e-mailes, online konzultáció
• Személyes célokra alapozott egyéni gondozási terv késztése
• Pcszichoedukáció, egészségügyi alapellátáshoz, szakellátáshoz történő hozzájutás megszervezése, segítése
• Csoportos esetkezelés (önismereti, kommunikációs, konfliktuskezelő, relaxációs, motivációs, veszteség feldolgozó, visszaesést megelőző, családi – és hozzátartozó csoport)
• Szociális szakellátáshoz történő hozzájutás segítése
• Családi és társas kapcsolatok támogatása, facilitálása
• Reális örömteli célok megfogalmazásának segítése
• Korai figyelmeztető tünetek felmérése.