Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás célja, hogy gondoskodjon azokról a Tapolca város, Raposka és Gyulakeszi község közigazgatási területén élő idős, megromlott egészségi állapotú, fogyatékossága, vagy szenvedélybetegsége miatt segítségre szoruló személyekről, akik életvitelükhöz segítséget igényelnek, annak érdekében, hogy saját otthonukban maradhassanak. Ezeket a szolgáltatásokat a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet gondozónői végzik.

Hogyan igényelhető a házi segítségnyújtás?
Az ellátások igénybevétele önkéntes, az igénylő illetve a törvényes képviselője kérelmére történik.
Igénylésekor be kell nyújtani a 9/1999. (XI. 24.) SZCsM rendelet 1. számú mellékletének:
 • I. része szerinti egészségi állapotra vonatkozó igazolást, vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás ideje alatt, illetve annak megszűnését követő 30 napon belül történő igénylésnél a kórházi zárójelentést,
 • II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot.
A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a kérelmező gondozási szükségleteit a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 3. számú melléklete alapján.
A gondozási szükséglet vizsgálatának eredménye mutatja majd meg, hogy a kérelmet benyújtó személy részére: 
 • szociális segítés,
 • személyi gondozás,
 • idősotthoni elhelyezés nyújtható.

Milyen szolgáltatásokat biztosítunk?
A házi segítségnyújtásban dolgozó gondozók feladatuk ellátása során segítséget nyújtanak ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, az életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, a meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást nyújtunk.

Szociális segítés keretében biztosíthatunk:

 • A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést:
  • takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben),
  • mosás,
  • vasalás.
 • A háztartási tevékenységben való közreműködést:
  • bevásárlás (Személyes szükséglet mértékében.), gyógyszer kiváltása,
  • segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében,
  • mosogatás,
  • ruhajavítás,
  • ágyazás, ágyneműcsere,
  • közkútról, fúrtkútról vízhordás,
  • tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (Kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel!),
  • télen hó eltakarítás és síkosság mentesítés a lakás bejárata előtt,
  • kísérés.
 • Segítségnyújtást a veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában.
 • Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

Személyi gondozás keretében biztosíthatunk:

 • Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását:
  • információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás,
  • családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése,
  • az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés,
  • ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében.
 • Gondozási és ápolási feladatokat:
  • mosdatás,
  • fürdetés,
  • öltöztetés,
  • ágyazás, ágyneműcsere,
  • inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése,
  • haj, arcszőrzet ápolás,
  • száj, fog és protézis ápolás,
  • körömápolás, bőrápolás,
  • folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül),
  • mozgatás ágyban,
  • decubitus megelőzés,
  • felületi sebkezelés,
  • sztómazsák cseréje,
  • gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása,
  • vérnyomás és vércukor mérése,
  • hely - és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül,
  • kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés,
  • kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás,
  • a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig).
 • valamint a szociális segítés keretében biztosított feladatokat.

Kell –e fizetni a házi segítségnyújtásért?

Szociális segítés keretében elvégzett tevékenységeket térítési díj ellenében tudja az Intézmény biztosítani az ellátott számára.

Térítési díj

A személyi térítési díj a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő- testületének 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló rendelet 5. és 7. számú melléklete alapján került kiszámításra és megállapításra.


Hány alkalommal és mikor vehető igénybe a szolgáltatás?
A házi segítségnyújtás az ellátott szükségleteihez igazodva, akár napi rendszerességgel igényelhető. Hétköznapokon 7.30-tól 15.30-ig.

Hol igényelhető a házi segítségnyújtás?
A házi segítségnyújtást a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Központi Irodájában igényelheti.
Cím: 8300 Tapolca, Nagyköz utca 1-3.
Telefonszám: 87/414-485, 20/956 2197
E- mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ki segít Önnek?

Bolla-Danics Ildikó vezető gondozó
Itt talál meg minket!
  • Címünk

   Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
   8300 Tapolca, Nagyköz u.1-3.

   Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

   Tel.: 87/414 485, 30/560 1430