Alacsony küszöbű szolgáltatást indított a tapolcai hajléktalanszálló

 A Tapolcai Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása a közterületen élők befogadásához és intézményi ellátásához szükséges fejlesztésekhez kapott pályázati támogatásból hozta létre az alacsony küszöbű szolgáltatást.

Magvas Zoltántól, az intézmény vezetőjétől megtudtuk, hogy a Hajléktalanokért Közalapítvány által meghirdetett pályázat kétmillió forinttal támogatta az intézményt.

– A program fő célja a fagyhalál elkerülése, a hajléktalanok befogadásához megfelelő körülmények biztosítása. Ezt egy új, alacsony küszöbű, küszöb nélküli szolgáltatás bevezetésével oldottuk meg. A 12 négyzetméter alapterületű, háromszemélyes, fűthető lakó­konténerházat a szállás udvarára telepítettük. A konténer könnyen tisztítható, fertőtleníthető, abban matracok, plédek szolgálják a kényelmet. A 2018. október 15-ei jogszabályváltozásokat követően ugyanis újabb feladatokkal kell szembenéznie intézményünknek, valamint a tapolcai hajléktalanellátásnak.

tb0116taphajlszallo

Magvas Zoltán és Pilter Balázs szociális segítő a konténerházban, amelyet november elején helyeztek üzembe Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

– A nappali melegedő és az átmeneti szálló életét házirend szabályozza. Annak nem túl szigorú szabályai ellenére az utcai életre berendezkedett hajléktalanok vagy önszántukból, vagy a szabályok súlyos megszegése miatt eddig nem vehették igénybe szolgáltatásainkat. A szolgáltatásainkat igénybe vevő ellátottak nyugodt pihenésének megteremtése fontos célunk. A hajléktalanszálló szolgáltatásait éjjel és nappal is igénybe vehetik azok, akik a nem szigorú házirendnek azon pontját betartják, hogy nem részegek. De ez nem detoxikáló. Aki ezt nem tudja betartani, az mehet a konténerbe éjszakára. Akár részegen, bedrogozva. A konténer megnyitása óta kihasznált. Így kevesebb a konfliktus a szállón – mondta Magvas Zoltán.

Forrás: VEOL

Megoldást kínálunk az emberek problémáira

Minden évben november 12-én ünneplik a szociális munka napját. Ez az évforduló engem mindig egy visszatekintésre, tanulságok, tapasztalatok összefoglalására sarkall.
Ezért szeretném most Önöknek röviden összefoglalni a tapolcai Család- és Gyermekjóléti Központ elmúlt egy évének változásait.
Nem egy reklámozott hivatás a miénk, nem látványos, nem kíséri nagyszámú siker és sikerélmény sem. De úgy gondolom, időnként szükséges és hasznos a munkánkról való tájékoztatás.

Központunk számos szociális és gyermekvédelmi feladatot lát el és speciális szolgáltatásokat nyújt a tapolcai járás mind a 33 települése lakossága számára.
Egy rövid történeti áttekintésként elmondanám, hogy a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok 1997. óta, a gyermekvédelmi törvény megszületése óta működnek. 2016-tól, a járások megalakulását követően, a járás székhely település családsegítő és gyermekjóléti szolgálatait kiemelték család- és gyermekjóléti központokká, és számos, járási szintű feladattal ruházták fel. Mellettük továbbra is működnek a család- és gyermekjóléti szolgálatok, melyek végzik a családsegítő és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladataikat, és a családgondozást.
A Család-és Gyermekjóléti Központ ezeken az általános személyes szociális szolgáltatásokon túl
járási szintű speciális szolgáltatásokat szervez és nyújt,
végzi az észlelő- és jelzőrendszer járási szintű koordinálását, továbbá
ellátja a gyámhatósági döntéssel érintett ügyek esetmenedzselését.
Feladatunk a járásban igen széleskörű, a tapolcai járás teljes lakossága számára lehetőséget biztosítunk szolgáltatásaink révén a szociális, életvezetési, gyermeknevelési problémáik megoldásához.
Az általunk szervezett rendszeresen igénybe vehető speciális szolgáltatások a pszichológiai tanácsadás, addiktológiai tanácsadás, jogi tájékoztatás, mediáció, mentor szülő szolgáltatás (autista specifikus), család- és párterápia, kapcsolattartási ügyelet, a szociális diagnóziskészítés, az óvodai- és iskolai szociális segítés, valamint a készenléti szolgálat. Szolgáltatásaink mindegyike önkéntesen igénybe vehető és térítésmentes személyes szolgáltatások.
A járási észlelő- és jelzőrendszer működtetése keretében folyamatosan kapcsolatot ápolunk a helyi jelzőrendszer tagjaival, akik számára ez kötelezettség és egyben lehetőség is az egyes szakterületeken jelentkező problémák és esetek szakmaközi megoldására. Az online világ térhódítása ellenére én személy szerint még mindig a közvetlen személyközi, face to face kommunikációt tartom a leghatékonyabbnak ebben a munkában. Ezért járási jelzőrendszeri tanácsadóként eddig is és a jövőben is nagy hangsúlyt kívánok fektetni a szakmai fórumok szervezésére, színvonalas előadókkal, és aktuális témákkal, természetesen szem előtt tartva intézményi lehetőségeinket.
Esetmenedzsereink végzik a családsegítőkkel szoros együttműködésben a veszélyeztetett gyermekek egészséges testi, lelki, mentális fejlődését célzó gyámhatósági döntések végrehajtását, szoros családgondozás keretében igyekeznek védeni és képviselni az érintett gyermekek mindenek felett álló érdekeit. Ez felelősségteljes munkát és kölcsönös együttműködést követel meg az ügyekben érintettektől, ami szintén folyamatos együttműködés eredményeként tud csak megvalósulni.


A felsorolásból is kitűnik, hogy meglehetősen sokrétű, minden korosztályt és számtalan élethelyzetet érintően nyújthatunk segítséget, vagy megoldást az emberek problémáira.
Alulfizetett szakma lévén, munkánkat főként a segítő szakma iránti elhivatottság és alázat jegyében - elsőként szem előtt tartva a gyermekek és a rászorulók mindenek feletti érdekeit – végezzük nap mint nap.
Felgyorsult világunban erre nagy szükségünk is van, hiszen egyre több olyan élethelyzettel, társadalmi jelenséggel találkozunk, amivel eddig még nem. Ezeknek a részletezésére sajnos most nincs lehetőségem, erre más fórumokat kell teremtsek az elkövetkezőkben. Amit viszont bizton állíthatok, hogy a jövőben az eddigieknél is nagyobb szükség lesz a gyermekekkel foglalkozó szakterületek még hatékonyabb összefogására és összedolgozására. Ha a holnap kihívásaira tekintek, ez az, amit munkám során elsőként szem előtt fogok tartani és vezetőként a kollégáimtól is elvárni.
Intézményegység vezetőjeként nagyon fontosnak tartom a jó munkahelyi légkör fenntartását is. Ebben nincs nagyon nehéz dolgom, mert a „családsegítő” csapatunk tele van pozitív szemléletű emberekkel. Minden kollégám erőssége más-más területen mutatkozik meg. Az elmúlt egy év során közösen építettünk egy olyan csapatot, ahol mindenki erősségeire és szakmai tapasztalataira építő, esetleges gyengeségeit elfogadó hozzáállás adja a csapatunk egységét. Mindig is azt vallottam, hogy mindenki erősségeire építve lehet egy jól működő kollektívát összefogni, ahol mindenki saját felelősségi körében lelkiismeretes munkát végez amellett, hogy odafigyel a másikra. Az emberekkel való foglalkozás sokszor nagyon kimerítő feladat. Türelmes és megértő hozzáállást, nagyfokú következetességet, professzionalitást és informáltságot kíván meg a szociális szakembertől. Ezért számomra nagyon fontos, hogy biztosítsam a kollégáim számára a folyamatos feltöltődés, megújulás és fejlődés lehetőségét. Nálunk ezért hétköznapjainkban mindig jelen van egymás szakmai megsegítése mellett a humor és optimizmus is. De természetesen szakmai továbbképzésekre is mindig van lehetőségünk.
Összességében elmondhatom, hogy bár a szakma sokat változott pályám kezdete óta, egyre több a kihívás, de éppen ezért szeretem. Szerencsésnek tartom magam, hogy egy olyan intézménynél dolgozhatok, ahol hasonlóan gondolkodó emberek vesznek körül. Ezért nem fog számomra elmúlni a szakma iránti alázatom és elhivatottságom.
Ennek szellemében köszönöm megtisztelő figyelmüket, és biztatom Önöket arra, hogy kérdéseikkel, kéréseikkel, problémáikkal, javaslataikkal bátran keressenek minket!

Bögös Rita Zsuzsanna
intézményegység vezető

Fotó

Óvodai plakát

Óvodai plakát

Iskolai plakát

Iskolai plakát

Szociális segítők

CIKK szociális segítők

Nyári tábor

élőfej

Vidám Vakáció 2019

A tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása” című, TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámmal nyilvántartott projekt keretén belül Tapolca Város Önkormányzata és a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet a pályázat keretén belül harmadszor szervezte meg 40 napos nyári táborát, amely a gyermekek számára díjmentes, és naponta 30 hátrányos helyzetű gyermek vehet részt. A tábort pár nap kivételével helyben valósítjuk meg, és olyan programokat nyújtunk, melyek értéket és élményt adnak a gyermekek számára. Több korosztályból tevődött össze a „csapat”, így mindegyikük megtapasztalhatta, hogy milyen az, amikor kiszakadnak a megszokott környezetből. Heti egy nagyobb kirándulás van a programba, így már voltak a Folly Arborétumba, Balatongyörökön a Bélapi pihenőnél, és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park által üzemeltetett Salföld majorba. A pihenés és szórakozás is nagy szerepet játszik a tábor hetei alatt, hiszen a gyerekek hetente kétszer mehetnek a tapolcai strandra. Ezen felül minden héten más-más fakultatív programot is biztosítunk a számukra, ahol sorversenyekbe, vetélkedőkön, kézműves foglalkozásokon is kipróbálhatják magukat. Nagyon nagy érdeklődéssel vettek részt a kosárfonáson, amely 3 alkalommal szerepel a programba. A szervezés során előtérbe helyeztük, hogy a gyerekek elsősorban olyan élményszerzéshez jussanak, amelyek segítik testi, lelki, szellemi fejlődésüket.

 élőláb

Itt talál meg minket!
  • Címünk

   Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
   8300 Tapolca, Nagyköz u.1-3.

   Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

   Tel.: 87/414 485, 30/560 1430